You are currently viewing Volksdeutsche Mittelstelle
Okręg Lublin/Ziemia Cholmer - NSV rozdaje przesiedleńcom w obozie Pinne "obrazki z Führerem", 1940/41 - Archiwum Federalne, zdjęcie 137-075664 / CC-BY-SA 3.0

Volksdeutsche Mittelstelle

Akta dotyczące Volksdeutsche Mittelstelle są przechowywane w Archiwum Federalnym. Najważniejsze fakty dotyczące fonds R 59 zostały tutaj podsumowane.

Podpis akcji:R 59
Oznaczenie:Volksdeutsche Mittelstelle
Termin:1922-1945
Zakres:1.553 sztuki (stan na 2009 r.)

Co to było VoMi?

Skrót VoMi oznacza "Volksdeutsche Mittelstelle", która wyłoniła się z "Volkstumsbüro" w 1936 roku. Szefem tego biura był zastępca Hitlera, Rudolf Heß. Pierwotnie zadaniem urzędu było polityczne i finansowe wspieranie Niemców mieszkających za granicą. Do 1939 roku jej zadania uległy jednak zmianie, stając się ostatecznie narzędziem wysiedlania ludzi. 7 października 1939 roku Hitler przekazał zadania związane z Volksdeutsche Mittelstelle Heinrichowi Himmlerowi, którego jednocześnie mianował "Komisarzem Rzeszy do spraw Konsolidacji Narodowości Niemieckiej" (RKF). 

W 1941 r. "Volksdeutsche Mittelstelle" została połączona w samodzielny Główny Urząd SS. SS-Obergruppenführer Werner Lorenz (1891-1974) kierował biurem na polecenie Himmlera.

Co znajduje się w aktach Volksdeutsche Mittelstelle?

Volksdeutsche Mittelstelle" posiada w Archiwum Federalnym (Berlin-Lichterfelde) swój własny zbiór pod numerem R 59. Jak dotąd brak jest charakterystyki zawartości zbioru. Z praktycznego doświadczenia można jednak zauważyć, że oprócz procedur administracyjnych zachowały się również listy transportowe i listy przesiedleńcze. Listy te zawierają osoby, które wyraziły zgodę na przesiedlenie. Oprócz danych o stanie osobowym w wykazach tych odnotowywano także inne rzeczy, np. inwentarz żywy. Czasami zapisuje się również, czy osoby miały dojść pieszo do określonych punktów zbiorczych, czy też zostały przewiezione.

Volksdeutsche Mittelstelle - Okładka listy przesiedleńczej dla obwodu włodzimiersko-wołyńskiego.
Źródło: Archiwum Federalne R 59/314, arkusz 2.

Dla jakich obszarów istnieją dokumenty Volksdeutsche Mittelstelle? 

Udziały Volksdeutsche Mittelstelle obejmują następujące obszary:

➢ Estonia, Łotwa, Litwa (państwa bałtyckie)

Polska, Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Związek Radziecki (Besarabia, Bukowina, Dobrudża, Galicja, rejon Narwi, Naddniestrze, Wołyń)

Bułgaria, Słowacja, Słowenia (Gotschee, Lublana)

➢ Bośnia

➢ Grecja

Jakie są inne pliki?

Akta "Volksdeutsche Mittelstelle" są ściśle związane z zasobami Centralne Biuro Imigracyjne EWZ (R 59) i z "Komisarz Rzeszy do spraw konsolidacji narodowości niemieckiej"(R 49) podłączony. Informacje o EWZ można znaleźć tutaj, informacje o "Komisarzu Rzeszy do spraw utrwalania niemieckiego nacjonalizmu" można znaleźć tutaj.

Ponadto istnieją nie tylko akta personalne dotyczące Wernera Lorenza, ale także akta dotyczące jego działalności jako szefa RKF. Do tej pory nie było żadnego dobrze uzasadnionego naukowego badania tego głównego urzędu SS.

Dodaj komentarz