You are currently viewing Reichskommissar für die Festigung Deutschen Volkstums
Heinrich Himmler w 1941 roku z przesiedleńcem

Komisarz Rzeszy do spraw konsolidacji narodowości niemieckiej

W Archiwum Federalnym zachowały się akta dotyczące Komisarza Rzeszy ds. Konsolidacji Niemieckiego Nacjonalizmu. Najważniejsze fakty dotyczące fondów R 49 zostały tutaj podsumowane.

Oznaczenie:Komisarz Rzeszy do spraw konsolidacji narodowości niemieckiej
Podpis akcji:R 49
Termin:1934-1945
Zakres:11 861 sztuk (stan na 2009 r.)
Heinrich Himmler jako komisarz Rzeszy do spraw konsolidacji narodowości niemieckiej z przesiedleńcem z Galicji - 1941 r.
Heinrich Himmler w 1941 roku z przesiedleńcem z Galicji - Bundesarchiv, Bild 137-055840 / Spahn / CC-BY-SA 3.0

Co oznacza RKF?

Skrót RKF lub RKFV oznacza "Reichskommissar für die Festigung Deutschen Volkstums". Jest to urząd, który powstał 07.10.1939 r. Osoba sprawująca urząd to. Heinrich Himmler (1900-1945). Wraz z Centralnym Urzędem Imigracyjnym i Volksdeutsche Mittelstelle, RKF zorganizowała przesiedlenie. Dotyczyło to zarówno przesiedlenia mniejszości niemieckiej z zagranicy, jak i jej osiedlenia na terenach okupowanych. Do realizacji tych zadań wyznaczano regionalnych funkcjonariuszy partyjnych lub państwowych jako przedstawicieli RKF. Na przykład wyżsi dowódcy SS i policji oraz Gauleiterzy byli odpowiedzialni za przesiedlenia, podobnie jak nadprezydenci i szefowie administracji cywilnej. Od sierpnia 1944 roku działania te zostały znacznie ograniczone.

Co mówią akta dotyczące Komisarza Rzeszy do spraw Konsolidacji Niemieckiego Nacjonalizmu?

Prawie 12.000 akt w fondzie R 49 zawiera zarówno dokumenty osobowe, jak i akta tematyczne. Tak jak w fondzie R 69 do Centralnego Biura Imigrantów oraz R 59 dla partii Volksdeutsche Mittelstelle W fondzie R 49 zachowały się niekiedy listy nazwisk. Większość akt to jednak procesy administracyjne, np. sprawozdania, zarządzenia, dokumentacja dotycząca relokacji czy korespondencja ogólna.

Jakie obszary objęte są zasobem R 49?

Kolekcja R 49 obejmuje następujące obszary pochodzenia:

➢ Estonia, Łotwa, Litwa

➢ Besarabia, Buchenland (Bukowina), Dobrudża

➢ Generalgouvernement, Galicja, Wołyń, region Narew

➢ Związek Radziecki

➢ Bośnia, Dalamatia, Gottschee, Lublana

➢ Francja, Alzacja, Lotaryngia, Luksemburg

➢ Południowy Tyrol

Jakie są inne pliki?

Pod względem treści Bestamd R 49 w znacznym stopniu pokrywa się z wyżej wymienionymi holdingami z. Centrum Imigracyjne i Volksdeutsche Mittelstelle. Ponadto w NS 19 Personal Staff of the Reichsführer-SS znajdują się dokumenty dokumentujące pracę RKF. Są to z jednej strony decyzje w indywidualnych sprawach, a z drugiej korespondencja między Himmlerem a przedstawicielami RKF na szczeblu regionalnym.