Nadruk

Thomas Pruschwitz
ad acta
Nad jeziorem Petzin 37
14548 Schwielowsee (OT Geltow)

E-mail: t.pruschwitz@recherche-bundesarchiv.de

 

 

ZAWIADOMIENIE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do informowania konsumentów o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, z której można korzystać w celu rozwiązywania sporów bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Komisja Europejska jest odpowiedzialna za utworzenie platformy. Europejską platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/odr. Nasz e-mail to: t.pruschwitz@recherche-bundesarchiv.de

Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że nie jesteśmy przygotowani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów w ramach europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów. W celu skontaktowania się z nami prosimy o skorzystanie z naszego e-maila i numeru telefonu podanego powyżej.

 

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI - INFORMACJE PRAWNE

§ 1 Ostrzeżenie dotyczące treści
Bezpłatne i swobodnie dostępne treści tej strony zostały stworzone z największą starannością. Oferent tej strony nie gwarantuje jednak dokładności i aktualności udostępnianych bezpłatnie i swobodnie poradników dziennikarskich i wiadomości. Wkłady oznaczone nazwiskiem odzwierciedlają opinię danego autora i nie zawsze są zgodne z opinią dostawcy. Samo przywołanie bezpłatnych i swobodnie dostępnych treści nie tworzy żadnego stosunku umownego między użytkownikiem a oferentem; w tym względzie brak jest zamiaru prawnego po stronie oferenta.

§ 2 Linki zewnętrzne
Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Przy pierwszym tworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których odsyłają linki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem jako własne. Nie jest uzasadnione, aby oferent stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych wskazówek o naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa takie linki zewnętrzne będą jednak natychmiast usuwane.

§ 3 Prawa autorskie i prawa pokrewne
Treści opublikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i innym prawom autorskim. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i inne prawa autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody oferenta lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze prawnej. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Wyświetlanie tej strony w zewnętrznych ramkach jest dozwolone tylko za pisemną zgodą.

§ 4 Szczególne warunki użytkowania
O ile specjalne warunki dotyczące indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych punktów, zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W takim przypadku obowiązują specjalne warunki użytkowania w danym indywidualnym przypadku.

Źródło: Próbka nadruku z JuraForum.de