Badania genealogiczne w Archiwum Federalnym

Badania rodzinne to kompleksowy proces dopasowywania danych.
W procesie tym każde wyszukiwanie może potwierdzić, zaktualizować lub rozszerzyć już dostępne informacje.
Ad Acta Recherchen nie tylko wspiera Państwa w poszukiwaniach dokumentów osobistych w Archiwum Federalnym. Ponadto szukamy śladów tradycji w teczkach tematycznych.