Polityka prywatności

Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

Thomas Pruschwitz
ad acta
Nad jeziorem Petzin 37
14548 Schwielowsee (OT Geltow)

 

Administrator samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe lub podobne).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

Jako osoba, której dotyczą dane, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia ochrony danych. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim. Dane będą dostarczane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych do innej osoby odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem opcji kontaktowych wymienionych w stopce redakcyjnej.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tej strony nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresu "https://" w przeglądarce i symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Pliki dziennika serwera

W plikach dziennika serwera dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i zapisuje informacje, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Odwiedzana strona na naszej domenie
  • Data i czas żądania serwera
  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym Państwa dane kontaktowe, są przechowywane w celu umożliwienia przetworzenia Państwa zapytania lub udostępnienia ich w przypadku dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane dalej bez Państwa zgody.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądają Państwo ich usunięcia, cofną zgodę na ich przechowywanie lub nie ma już potrzeby ich przechowywania. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy zatrzymywania danych - pozostają nienaruszone.

Cookies

Nasza strona używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną.

Niektóre pliki cookie to "pliki cookie sesji". Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z drugiej strony, inne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do czasu, aż sami je Państwo usuniecie. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać użytkownika, gdy powraca on na naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookie były usuwane automatycznie po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ustawienie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. koszyka zakupów), opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeżeli ustawiane są inne pliki cookie (np. do funkcji analitycznych), to są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą usługi analizy oglądalności stron internetowych jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa plików "cookies". Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są przekazywane na serwer Google i tam zapisywane. Serwer jest zazwyczaj zlokalizowany w USA.

Ustawienie plików cookie Google Analytics jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej, mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i, jeśli to konieczne, naszych reklam.

anonimizacja IP

Korzystamy z Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Dzięki temu Google skraca adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim przekaże go do USA. W wyjątkowych przypadkach Google może przesłać pełny adres IP na serwer w USA i tam go skrócić. Google będzie korzystał z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazywany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Można zapobiec ustawieniu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Jednakże, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą być w związku z tym ograniczone. Można również zapobiec gromadzeniu danych związanych z korzystaniem z witryny, w tym adresu IP, a następnie przetwarzaniu ich przez Google. Jest to możliwe poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych podczas kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics.

Szczegółowe informacje o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie pracy

Aby w pełni spełnić wymogi prawne dotyczące ochrony danych, zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania zleceń.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji "charakterystyki demograficznej" Google Analytics. Może być wykorzystywany do tworzenia raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklamy opartej na zainteresowaniach Google oraz z danych o odwiedzających, pochodzących od podmiotów trzecich. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. Funkcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie. Jest to możliwe poprzez ustawienia reklam na Państwa koncie Google lub poprzez ogólne zakazanie gromadzenia Państwa danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".